Quảng cáo

Tải xuống Microsoft Paint 3D dành cho PC

 • Miễn phí
 • Bằng Tiếng Việt
 • V 6.2203.1037.0
 • 4.1
 • (4752)
 • Tình trạng bảo mật

Tải xuống miễn phí Microsoft Paint 3D

Tải xuống miễn phídành cho PC
Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống miễn phí?
 • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
 • Khi nhấp vào nút Tải xuống miễn phí,bạn sẽ được chuyển tới cửa hàng Windows để có thể tải xuống chương trình này.
 • Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì trong khi tải, vui lòng báo cáo vấn đề tại đây.

Ứng dụng mới

Phần mềm có sẵn bằng các ngôn ngữ khác

Quảng cáo

Phiên bản trước

Thông số ứng dụng

Quảng cáo

Ứng dụng thay thế miễn phí

 1. MS Paint

  5.1.2600.5918
  • 4.2
  • (2801 bình chọn)

  MS Paint miễn phí không hoàn hảo nhưng chúng tôi muốn nó giống nhau

Khám phá Apps

Luật pháp liên quan đến việc sử dụng phần mềm này có sự khác biệt giữa các quốc gia. Chúng tôi không khuyến khích hay dung túng cho việc sử dụng chương trình này nếu điều đó vi phạm pháp luật.